Djevojačka pećina

U mjestu Brateljevići, 6 km od Kladnja nalazi se Djevojačka pećina. Ova pećina iza sebe ima veoma dugu tradiciju, jedno je od najpopularnijih dovišta i uz Ajvatovicu najveće dovište u BiH.

Za pećinu je vezana legenda o Djevojci čiji se mezar nalazi na uzvišenju na kraju Pećine. Legenda kaže da se jedne večeri djevojka iz Kladnja zaputila da bi dokazala svoju hrabrost. Kada je čula priču grupe mladića koji su se opkladili da onoga ko donese vode sa izvora iz pećine čeka bogata nagrada, htjela ih je preduhitriti, otišla je u pećinu, a kao dokaz da je tu bila ponijela je vreteno koje je zabola pored bunara.

Kako je u pećini bio mrak vreteno je zabola u dio svoje odjeće, te u trenutku kad je htjela ustati osjetila da je "nešto" u tome sprečava. Od straha izazvanog neočekivanim događajem djevojka je umrla. Na tom mjestu je sahranjena o čemu svjedoči mezar i nišan.
Više od desetina hiljada ljudi posjeti ovu pećinu zadnje nedjelje u mjesecu avgustu kada se održava tradicionalna kišna dova, a upravo pored mezara na kraju pećine, veliki broj vjernika prije učenja kišne dove, klanja namaz i pomolio se za dušu Djevojke po kojoj je pećina dobila ime. U narodu ovoga kraja važi uvjerenje da umivanje vodom koja curi niz zidove pećine donosi zdravlje.

Održavanje dove u mjesecu avgustu svake godine prati i sedmodnevna Manifestacija koja nudi priliku za okupljanje sa sadržajima koji mogu biti poezija, muzika, slika i film, istorija i svi drugi mediji ljudskog duha. Cilj manifestacije je dakle, afirmisanje cjelokupne vjerske i kulturne baštine stvorene na ovom području.

Brateljevička pećina je poznata i po tom što ima kultna obilježja iz predislamskog vremena, o čemu govore brojni crteži na zidovima pećine čak i iz antičkog doba, a pretpostavlja se da je pećina bila i bogumilsko kultno mjesto. Gravure na stijeni u Djevojačkoj pećini izazivaju opravdano zanimanje arheologa i kulturnih historičara. Izvjesni elementi na ovim crtežima ukazuju na njihovu srednjovjekovnu provenijenciju. Između likovnih predodžbi moguće je jasnije izdvojiti tri tipa: konjanike, stojeće figure i životinje podobne jelenima.

Posebno su zanimljivi lik žene i krug pored nje - možda simbol sunca. Za ovaj crtež se pretpostavlja da je star oko 3000 godina. Postoji gravura (crtež) jahača na konju koji izlazi iz pećine. Istraživači misle da se ovdje radi o Svetom Jurju koji je zaštitnik Bosne.

Pored crteža na nekim mjestima nalazi se veći broj zapisa na arapskom jeziku iz Osmanskog perioda. Djevojačka pećina tokom cijele godine privlači veliki broj turista, novinara, TV ekipa i drugih znatiželjnika.
logo
Turističko ugostiteljska škola
Muhameda Hevaije Uskufije 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
euroherc.jpg
putnik.jpg
rudar.jpg
sponzori4.jpg