Projekti

Turistička patrola

Veći dio prostora Tuzlanskog kantona se spominje kao turistički. Od svega toga može se konstatovati da je ostvareno vrlo malo, sve se uglavnom završava na pretpostavkama za razvoj turizma kao djelatnosti. Veoma slabo se na organizovan način pristupalo ovoj izuzetno zahtjevnoj materiji i sve što se od turističke ponude dešavalo bili su pojedinačni slučajevi. Ipak, ne bi trebalo zanemariti uspješne i neuspješne pokušaje na planu turizma, manifestacije i priredbe, koje su između ostalog i u ulozi turizma, kao i druge aktivnosti usmjerene ka popularizaciji turističke djelatnosti Tuzlanskog kantona. Pri svim pokušajima nedostajala je kontinuiranost u radu i stalno praćenje promjena u sferi turizma kao fenomena  našeg vremena.

Sa svrhom organizovanog pristupa kreiranju ukupne turističke ponude Tuzlanskog kantona i promociji tako definisane turističke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona planira provođenje akcije "Turistička patrola" čiji efekti bi trebali da se ogledaju u poticanju razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda u različitim segmentima turističke ponude, podizanja nivoa gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice, kao i razvoj svijesti o značaju turizma za podizanje ukupnog kvaliteta življenja na prostorima Tuzlanskog kantona.

CILJ
Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, u saradnji sa partnerima (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Turistička zajednica TK-a, RTV TK-a, Srednja turističko-ugostiteljska škola Tuzla), u 2013. godini provest će akciju "Turistička patrola" sa ciljem unapređivanja turističke ponude, motiviranja lokalne samouprave za očuvanje turističkih područja i zaštite čovjekove okoline, kao i podizanja svijesti o značaju i važnosti razvoja turističke djelatnosti za ukupni ekonomski razvoj.

AKTIVNOSTI
U ostvarenju planiranog cilja radna grupa će se na području lokalne samouprave uvjeriti u:
 • uređenost turističkih mjesta kao cjeline
 • obim i kvalitet pojedinačnih elemenata turističke ponude.
Pod uređenosti turističkog mjesta kao cjeline podrazumijeva se:
 1. ulaz-prilaz turističkom mjestu
 2. središte turističkog mjesta
 3. opremljenost turističkog mjesta
  • prometna, turistička i ostala signalizacija
  • ostala oprema
 4. svi javni objekti - izgled, uređenost i opremljenost
 5. hortikulturno uređenje turističkog mjesta
 6. ponuda mjesta
  • turistički objekti, smještajni i drugi ugostiteljski objekti i kvalitet istih,
  • gastronomska i druga ponuda
  • nove tehnologije na usluzi posjetiocima
  • događanja, manifestacije i priredbe
  • ostala ponuda roba i usluga.
Pod pojedinačnim elementima turističke ponude podrazumijevaju se:
 1. parkovi ili park na području lokalne samouprave
 2. izletišta
 3. kupalište ili bazen
 4. institucije kulture
 5. okućnice privatnih kuća
 6. balkoni privatnih kuća ili zgrada
 7. turistička zanimljivost (kulturno-historijsko ili prirodno naslijeđe i druge atraktivnosti)
 8. suvenir
NAČIN REALIZACIJE 
Radni tim, koji će imenovati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona će sačiniti kriterije za ocjenjivanje svakog pojedinačnog elementa iz definisanih aktivnosti, i isti će se dostaviti svim lokalnim samoupravama kako bi one mogle sačiniti prijedlog i program obilaska i ocjenjivanja predloženih elemenata.

Na osnovu prijedloga lokalne samouprave, radni tim će izaći na teren i izvršiti uvid u prijedloge, te na osnovu lične impresije, izvršiti ocjenjivanje uređenosti turističkog mjesta i svakog pojedinačnog elementa turističke ponude.

RADNI TIM
Radni tim imenuje Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, a sačinjavat će ga stručna lica iz Ministarstva (oblast turizma i saobraćaja), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, medija (RTV Tuzlanskog kantona, jedan printani medij, predstavnik aktivnog lokalnog medija), obrazovnih institucija iz oblasti turizma i ugostiteljstva (Srednja turističko-ugostiteljska škola Tuzla), drugih institucija i udruženja komplementarnih sa turističkom djelatnošću (Udruženje eko-zeleni i sl.), te predstavnik svake pojedinačne lokalne samouprave za svoju lokalnu zajednicu.

Zadatak radnog tima je da sačini kriterije shodno predviđenim aktivnostima, osmisli način vrednovanja definisanih kriterija, izvrši uvid u predloženu turističku ponudu od strane lokalne samouprave i Ministarstvu predloži konačnu rang listu najuspješnijih turističkih mjesta kao cjeline i po jednog najuspješnijeg kandidata iz svake kategorije pojedinačnih elementa, s tim da u kategoriji turistička zanimljivost može se predložiti samo jedan element sa područja lokalne samouprave.

Članovi patrole

Hasan Sejdinović
Hasan SejdinovićSaradnik za turizam
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Dževida Ibrahimović
Dževida IbrahimovićStručni saradnik za turizam
Turistička zajednica
TK
Rusmir Djedović
Rusmir DjedovićSaradnik za prirodno nasljeđe
Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK
Samira Čosičkić
Samira ČosičkićSaradnik za turizam
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Dragica Tešić
Dragica TešićDirektor zavoda
Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Pero Mičanović
Pero MičanovićSavjetnik za hortikulturu
"Eko zeleni TK"
Bilal Tulumović
Bilal TulumovićStručni savjetnik za saobraćaj
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Jasmina Kasumović
Jasmina KasumovićProfesor razredne nastave
JU OŠ "Novi Grad"
"Eko zeleni TK"
Fahrudin Delić
Fahrudin DelićSaradnik
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline
Merima Aljić
Merima AljićSavjetnik direktora
Turistička zajednica
TK
Sabina Muratbegović
Sabina MuratbegovićProfesor razredne nastave
JU OŠ "Novi Grad"
Tuzla
Svjetlana Bogdanović - Kuret
Svjetlana Bogdanović - KuretProfesor ekonomske grupe predmeta
JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
logo
Turističko ugostiteljska škola
Muhameda Hevaije Uskufije 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
euroherc.jpg
putnik.jpg
rudar.jpg
sponzori4.jpg