Panonska jezera (Panonika)

TUZLA je grad koji je čvrsto odlučio da turizam postavi kao glavnu polugu daljnjeg razvoja grada, kroz konkretne projekte koji su u samo nekoliko godine promijenili imidž rudarsko-energetskog centra naše zemlje u značajnu turističku destinaciju.

Priča o početcima značajnijeg razvoja turizma u našem gradu, krenula je 2003. godine nakon izgradnje I faze kompleksa Panonskih jezera mada korijeni turizma u gradu Tuzli datiraju još iz 1914. godine kada je izgrađeno prvo Lječilište Slana Banja poznato i u Europi po liječenju raznih reumatskih oboljenja.

Nakon realizacije I faze razvoja kompleksa izgradnjom velikog (prvog) jezera u julu 2003. godine, etapni razvoj je nastavljen 2006. godine izgradnjom Arheološkog Parka–Neolitskog Sojeničkog naselja sa muzejskom postavkom koja govori  o kontinuitetu življenja na prostoru grada Tuzle još iz doba neolita.
Početkom ljetnje sezone 2008. godine, kapaciteti kompleksa su znatno povećani izgradnjom drugog slanog jezera a krajem septembra stvoren je još jedan jedinstveni turistički proizvod–Slani slapovi u formi, jedinstvenog za ove područja, inhalacionog zdravstvenog centra na otvorenom prostoru. Treće Panonsko jezero je otvoreno 1. septembra 2012. godine sa kapacitetom od 2.500 gostiju čime  je dnevni kapacitet cijelog kompleksa 17.000 gostiju.

Slana jezera predstavljaju vještačku akumulaciju vode unutar školjki koje su izgrađena od kombinacije geosintetičkih i prirodnih materijala (geotekstil, geomreža i geomembrana u kombinaciji sa pijeskom, tucanikom i šljunkom).

Prvo jezero je vodne površine od 1.014 ha (10.140 m²), dubine od 0,5-1,6 m, dužine od oko 180 m, maksimalne širine oko 80 m, količina vode od 13.000-15.000 m³ sa kotom vodene površine od 227,40 m.

Drugo jezero je vodne površine od 0,530 ha (5.300 m²), dubine od 1,35-1,6 m, sa količinom vode od 6.000- 7.000 m³, opsega od cca. 320 m.

Treće jezero je na površini od 1,7 ha, vodne površine od 3.850 m2 i vodene zapremine od 5.600 m³, dubine jezera od 0,80 m-1,80 m i dimenzije školjke 40,0 x 105,0 m. Treće Panonsko jezero je dizajnirano u formi dva manja i spojena jezera sa prelivnicom i sa puno adrenalinske zabave sa dva vodena tobogana, dva hidromasažera (pačiji kljun) i vodenim gejzirom.

Ukolko se želite detaljnije upoznati sa bogatom ponudom kompleksa Panonika u Tuzli posjetite njihovu zvaničnu web stranicu www.panonika.ba
logo
Turističko ugostiteljska škola
Muhameda Hevaije Uskufije 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
euroherc.jpg
putnik.jpg
rudar.jpg
sponzori4.jpg