TuristiÄŤki leptir

Djevoja?ka pe?ina

U mjestu Brateljevi?i , 6 km od Kladnja nalazi se Djevoja?ka pe?ina .
Ova pe?ina iza sebe ima veoma dugu tradiciju, jedno je od najpopularnijih dovišta i uz Ajvatovicu najve?e dovište u BiH .
Za pe?inu je vezana legenda o Djevojci ?iji se mezar nalazi na uzvišenju na kraju Pe?ine.
Legenda kaže da se jedne ve?eri djevojka iz Kladnja zaputila da bi dokazala svoju hrabrost. Kada je ?ula pri?u grupe mladi?a koji su se opkladili da onoga ko donese vode sa izvora iz pe?ine ?eka bogata nagrada, htjela ih je preduhitriti, otišla je u pe?inu, a kao dokaz da je tu bila ponijela je vreteno koje je zabola pored bunara. Kako je u pe?ini bio mrak vreteno je zabola u dio svoje odje?e, te u trenutku kad je htjela ustati osjetila da je "nešto" u tome spre?ava. Od straha izazvanog neo?ekivanim doga?ajem djevojka je umrla . Na tom mjestu je sahranjena o ?emu svjedo?i mezar i nišan .
Više od desetina hiljada ljudi posjeti ovu pe?inu zadnje nedjelje u mjesecu avgustu kada se održava tradicionalna kišna dova , a upravo pored mezara na kraju pe?ine, veliki broj vjernika prije u?enja kišne dove, klanja namaz i pomolio se za dušu Djevojke po kojoj je Pe?ina dobila ime. U narodu ovoga kraja važi uvjerenje da umivanje vodom koja curi niz zidove pe?ine donosi zdravlje.
Održavanje dove u mjesecu avgustu svake godine prati i sedmodnevna Manifestacija koja nudi priliku za okupljanje sa sadržajima koji mogu biti poezija, muzika, slika i film, istorija i svi drugi mediji ljudskog duha. Cilj manifestacije je dakle, afirmisanje cjelokupne vjerske i kulturne baštine stvorene na ovom podru?ju .
Brateljevi?ka pe?ina je poznata i po tom što ima kultna obilježja iz predislamskom vremenu , o ?emu govore brojni crteži na zidovima pe?ine ?ak i iz anti?kog doba, a pretpostavlja se da je pe?ina bila i bogumilsko kultno mjesto. Gravure na stijeni u Djevoja?koj pe?ini izazivaju opravdano zanimanje arheologa i kulturnih histori?ara. Izvjesni elementi na ovim crtežima ukazuju na njihovu srednjovjekovnu provenijenciju. Izme?u likovnih predodžbi mogu?e je jasnije izdvojiti tri tipa: konjanike, stoje?e figure i životinje podobne jelenima.
Posebno su zanimljivi lik žene i krug pored nje - možda simbol sunca. Za ovaj crtež se pretpostavlja da je star oko 3000 godina. Postoji gravura (crtež) jaha?a na konju koji izlazi iz pe?ine. Istraživa?i misle ovdje radi o Svetom Jurju koji je zaštitnik Bosne.
Pored crteža na nekim mjestima nalazi se ve?i broj zapisa na arapskom jeziku iz Osmanskog perioda.
Djevoja?ka pe?ina tokom cijele godine provla?i veliki broj turista, novinara , TV ekipa i drugih znatiželjnika .

Galerija

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 15 
Po?etna Atrakcije Djevoja?ka pe?ina