TuristiÄŤki leptir

Lova?ko društvo ''Toplica'' Živinice

 

Lova?ko društvo ''Toplica'' Živinice osnovano je 26.02.1956 godine, a osnovalo ga je 30 ?lanova sa podru?ja Op?ine Živinice. Danas, Lova?ko  društvo broji ukupno 393 ?lana od ?ega je 48 po?asnih . Lova?ko društvo ''Toplica'' bavi se uzgojem i zaštitom divlja?i i trenutno je sezona lovostaja. Svake godine  ?lanovi lova?kog društva vrše rasijavanje  parcela ''Vodice'' kukuruzom i pšenicom  , a planom gazdovanja planirano je korištenje divlja?i za lovnu sezonu 2010/2011. godinu. Trenutne aktivnosti ?lanova lova?kog društva ''Toplica''  Živinice jesu nabavka fazanske divlja?i (mati?no jato), a u junu mjesecu planirana je nabavka fazanskih pili?a i ujedno se vrši  ?iš?enje terena od predatora, kako bi se ugrožena vrsta životinja što duže sa?uvala. Lovište sadrži visoke i niske divlja?i. Od visokih divlja?i najzastupljenije su srne?e, ze?ije i divlje svinje, a od niske divlja?i, ovo lova?ko društvo broji fazansku divlja?. Na jezeru Modrac love patke  prepelice. Lovna sezona po?inje u jesen 01.oktobra, kada se istovremeno lovi i visoka i niska divlja?.

 

 

Dim lights Download

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 10 guests online