TuristiÄŤki leptir

Prijevozno preduze?e Transmont iz Kladnja

Transmont Company d.o.o. Kladanj, Patriotske lige 7, tel. +387 35 740 091

Daleke 1987 godine  pod rukovodstvom gosp. Nurdina Meškovi?a osnovana je firma "Brodograditelj" u Beogradu, Republika Srbija.
Sa velikom ambicijom, te sa dosta uloženog truda i optimizma gosp. Meškovi? uspješno rukovodi firmom koja  se bavi poslovima u brodogradnji.
Slijede?i  poslovni poduhvat gosp. Nurdina Meškovi?a je osnivanje saobra?ajno-prevozni?ke firme  PP "Transmont" u  rodnom Kladnju.
Kupovinom dva nova autobusa IKARUS 113R  te pet  polovnih autobusa MAN firma je po?ela da radi  1991 godine kao prva privatna prevozni?ka firma za prevoz putnika u op?ini Kladanj.
U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu i ratom otežanih uslova za rad  od 1992-1995 godine  
PP "Transmont" je uspio da preživi sve neda?e. Prestankom rada firme sva sredstva i ljudski resursi su  stavljeni na raspolaganje op?ini Kladanj,  daju?i  tako nemjerljiv  doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
Firma se ponovno aktivira  2-og  maja 1994 godine,  kao prva prevozni?ka firma uspostavlja  redovne autobuske linije Kladanj-Tuzla i Banovi?i-Tuzla, povezuju?i tako ratom pokidane  komunikacije i kretanje stanovništva  u Tuzlanskom kantonu.
Završetkom rata 1995 godine  PP" Transmont"  se proširuje kupovinom autobusa i uspostavljanjem više autobuskih linija prevoze?i milione putnika godišnje.
Pored magistralnog puta Tuzla –Sarajevo, u mjestu Stupari, op?ina Kladanj, 1998 godine "Transmont"  gradi radionicu , auto-bazu za popravke i redovno servisiranje autobusa.
Radionica je popunjena stru?nim i iskusnim mehani?arima, koji kvalitetnim radom u održavanju i servisiranju voznog parka firme doprinose  tehni?koj ispravnosti vozila, te samim time maksimalnoj sigurnosti naših putnika.
"Transmont"  doo mnogo pažnje poklanja i u o?uvanju životne okoline i ekologiji tako što je u radionici izgra?en sistem separatora za pre?iš?avanje  otpadnih i površinskih voda, te  pravilno skladištenje i ?uvanje korištenih materijala kao što su ulja , maziva, gorivo, filteri itd.
Motori autobusa, tipa EURO 1,2, i 3 zadovoljavaju standarde o ispušnim gasovima,  poštuju?i  zakone o zaga?ivanju zraka i životne okoline.
Da bi poboljšali usluge te zadovoljili zahtjeve putnika "Transmont" d.o.o Kladanj  osniva  i turisti?ku agencija "Continental Tours" ,sa sjedištem u Živinicama. Agencija  po?inje sa radom 15-tog Marta 2004. godine te uspješno posluje u pokrivanju oblasti za turisti?ke aranžmane te  prodaju avio karata.
Po?etkom 2006 godine "Transmont" d.o.o Kladanj  pravi još jedan uspješan korak u poslovanju tako što kupuje  prevozni?ku firmu  "Top?agi? promet"iz Tuzle i  preuzima redovnu autobusku liniju Tuzla –Br?ko.
"Transmont" d.o.o Kladanj, danas posluje kao  jedna od ja?ih firmi za prevoz putnika na teritoriji Tuzlanskog kantona.
Osnovna djelatnost firme je  pružanje usluga prevoza putnika u gradskom, prigradskom, me?ugradskom i me?uentitetskom saobra?aju.
Kao jedina  firma za prevoz putnika  na teritoriji op?ine Kladanj "Transmont" d.o.o  saobra?a redovne prigradske linije do svih mjesnih zajednica u Kladnju.Mjese?ne ?a?ke i radni?ke karte su još jedna od povoljnosti koje nudimo za prevoz naših sugra?ana , ?aka, studenata  do škola i radnika do  njihovih radnih mjesta.
Danas raspolažemo sa voznim parkom od 30 gradskih i prigradskih autobusa, marke MAN,  MERCEDES,STEYR, SETRA i dva nova moderna turisti?ka autobusa marke HIGER,  te jednim Minibusom marke Mercedes.
Osim usluga u linijskom saobra?aju uspješno organizujemo i sve vrste  vanlinijskih/vanrednih vožnji.
U našoj ponudi je i organizovanje svih vrsta ekskurzija, turisti?ka putovanja, ljetovanja, zimovanja, jednodnevnih izleta. Vršimo organizovani  prevoz putnika na sva vjerska, kulturna i sportska okupljanja  na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 8 guests online
Home Tourist Market Prijevozno preduze?e Transmont iz Kladnja