TuristiÄŤki leptir

Ski-lift Karaula

Skijanje u Kladnju ima veliku tradiciju. Prvi ski lift je izgra?en poslije Sarajevske olimpijade,1985.godine i bio je mjesto na koje su dolazili skijaši iz svih krajeva bivše države. U sastavu ski lifta bila su izgra?ena dva prate?a objekta, restoran i objekat za prate?e sadržaje (ski servis-iznajmljivanje opreme,garaža za ratrakt i drugo). Svi navedeni objekti, kao i ski lift u toku rata su u velikoj mjeri uništeni i devastirani, a ono što je ostalo ovo preduze?e pokušava sanirati i ponovo staviti u funkciju .

JP '' Karaula '' u periodu septembar - decembar 2006.godine izvršilo je sanaciju i rekonstrukciju ski lifta '' Karaula '' sa širenjem i ure?enjem vu?ne staze i ski staza .

Ski lift, koji je u mjesecu januaru 2007.godine imao uspješan probni rad, stavljen je i u funkciju. Osnovne karakteristike ovog skijališta su :
vu?na staza je dužine 1.100 m, ski staza je duga oko 1.700 m i ima površinu oko 60.000 m2, kapacitet ski lifta je 1.200 skijaša / 1 sat.To je veoma moderan i savreman ski lift tipa ''Dopelmayer'' Austrija, sli?ni se nalaze na planini Vlaši?.

Preduze?e posjeduje i mašinu za nabijanje snijega tip '' Bombardijer ''.
Polazna stanica ski lifta je udaljena na oko 1 km od centra Kladnja tako da su svi potrebni prate?i sadržaji na usluzi posjetiteljima .

Tako?e na prostoru skijališta postoje tereni za bebi ski lift , sankanje , vožnju motornim sankama , šetnju , roštiljanje i drugo. Na ovaj na?in stvorene su predispozicije za konkretniju turisti?ku ponudu u zimskom periodu, ne samo za op?inu Kladanj i susjedne op?ine,ve? i za cijeli kanton i šire, jer je ovo jedini ski lift na podru?ju Sjevero-isto?ne Bosne i Hercegovine. Bitno je napomenuti da je ?esta slika na ovom skijalištu vidjeti posjetitelje iz Br?kog, pa ?ak i iz Vinkovaca, Vukovara , Osijeka , Novog Sada , itd .

U proteklom periodu ovo skijalište pored skijaša posje?ivali su i drugi ljubitelji prirode , snijega i zimskih radosti , a najzapam?enije su bile organizirane posjete u?enika osnovnih i srednjih škola i studenata Fakulteta za tjelesni odgoj iz Tuzle, koji su na ovom skijalištu imali prakti?nu nastavu iz predmeta Skijanje. Trenutno se izvode gra?evinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji jednog objekta koji ?e imati sve prate?e sadržaje koji su neophodni ovom skijalištu . Pripremio za Turisti?ki leptir : Amir Avdibegovi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 
Po?etna Atrakcije Ski-lift Karaula