TuristiÄŤki leptir

p3299216Kamene kugle u Zavidovi?ima
 
 
Ekipa Turisti?kog Leptira posjetila je jednu od najve?ih misterija na podru?ju Bosne i Hercegovine, kamene kugle u Zavidovi?ima. 
Na podru?ju op?ine Zavidovi?i je prona?eno oko 60 kamenih kugli koje se nalaze na par razli?itih lokacija, u naseljima  Mramorje, zatim Davulije, uzvišenje iznad naselja Grab i naselje Beše gdje se nalaze najo?uvaniji kameni ste?ci. Niko ne zna, otkad su tu i kako su se pojavile. Jedni tvrde da su kugle ostaci meteorita koji su nekada pali na ovo podru?je, a drugi sasvim ozbiljno pri?aju kako su kugle zapravo djelo neke drevne civilacije. Nau?nici u BiH kažu kako se radi o sasvim objašnjivoj prirodnoj pojavi nastaloj nakon povla?enja gle?era. Ve?inom su manjih dimenzija, ali ima i onih promjera jedan metar i teških po nekoliko tona.
p3299220 p3299226
 
Najve?e kamene kugle u Bosni i Hercegovini promjera su oko 2 metra.Kamene kugle prema rije?ima starijih mještana, pojavile su se nakon velike oluje 1936. godine. Tada je nastao poto?i? na ?ijem dnu su se pojavile kamene kugle razli?itih veli?ina, od 0,5 do 1,6 m u promjeru.
Danas se tu nalazi 15-ak neošte?enih kamenih kugli i još 20-ak polovica, pa je otvoren i  arheološki park "Bosanske kamene kugle" na trenutno najve?em nalazištu u Dubokom potoku, 2 km od centra Zavidovi?a.
Ako želite da osjetite misteriju davnih vremena i da uživate u ovoj zagonetnoj ljepoti, obavezno do?ite u Zavidovi?e, možda ?ete baš Vi uspjeti na?i odgovor na pitanje kako su nastale kamene kugle. 
Galerija slika
 
 
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Neue Foto Galerie

 

 

Umfrage

Panorama Tourbus durch Tuzla ?
 

Wetter bericht

Wir haben 48 Gäste online
Home News Kamene kugle Zavidovi?i