TuristiÄŤki leptir

KulturKontakt

 

Od 1997. godine Projektni ured u Sarajevu promi?e saradnju u obrazovanju izme?u Bosne i Hercegovine i Austrije. Ured djeluje ispred austrijskog Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture, te KulturKontakt-a Austrija.Od septembra 2007 god. ured vodi Anna Hausmaninger.

U uskoj saradnji sa ministarstvima obrazovanja oba entiteta i svih županija u BiH, Projektni ured svake godine implementira niz obrazovnih projekata. Glavni fokus ovih aktivnosti leži u demokratskom razvitku i upravljanju školom, organizacionom razvoju obrazovnih institucija, novim oblicima u?enja i podu?avanja, interkulturalnom u?enju, razvitku nastavnih materijala, te umrežavanju izme?u obrazovnih institucija i škola diljem zemlje. Projekti, finansirani od strane Austrijske Razvojne Agencije su usmjereni na podru?je srednjeg stru?nog obrazovanja i podržavaju ka praksi orijentiranu nastavu, te užu saradnju stru?nih škola i privrede.

Turisti?ko-ugostiteljska škola iz Tuzle je uklju?ena u rad KulturKontakta od 27.03.2007.g. sa ciljem poticaja razvoja turisti?kog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Profesori stranih jezika, menadžmenta, marketinga i prakti?ne nastave su aktivno u?estvovali na seminarima u organizaciji KulturKontakta.

U sklopu dvoipogodišnje suradnje izmedju KulturKontakta iz Austrije i Turisti?ko-ugostiteljske škole iz Tuzle, odobren je projekat po nazivom "Turisti?ki Web-portal" ?iji je cilj prenos osnovnih znanja, koja se zasnivaju na internacionalnim trendovima i primjeni informacione i komunikacione tehnologije.

U?enici završnih razreda IV2 i IV3 (njih 60) su nosioci projekta u sklopu prakti?ne nastave, koja se izvodi u kabinetu škole, kao i na atraktivnim turisti?kim mjestima Tuzlanskog kantona, vodja projekta je Svjetlana Bogdanovi?-Kuret, dipl.ecc. Suradnici na projektu su; direktor škole, Nišandži? Damnjan, dipl. turizm, stru?ni suradnik, pedagog škole, Alija Mrkonji?, motivator na projektu.

 

 

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 16 
Po?etna O nama Kulturkontakt