TuristiÄŤki leptir

Nacionalni park prirode Tajan

p3299172Turisti?ki leptir u Nacionalnom parku "Tajan"

Nacionalni park prirode Tajan je atraktivna turisti?ka lokacija koja se nalazi izme?u op?ina Zavidovi?i, Kakanj i Vareš. Brojni planinski vrhovi, rijeke, jezera, kanjoni i vodopadi i pe?ine. Nacionalni park Tajan je 2008. godine proglašen zašti?enim podru?jem. U Tajan parku možete vidjeti i mnoge životinjske vrste.

Turisti posje?uju ovaj park kako bi doživjeli iskustva adrenalinskih sportova. Ukoliko želite možete iznajmiti i opremu za brdski biciklizam, kao i za planinarenje. Ljubitelji prirode mogu da uživaju u šumama i beskona?nim stazama u brdima. Jedan od najljepših kanjona u Bosni i Hercegovini je svakako kanjon Mašica. Dubina kanjona je 350 metara a na pojedinim mjestima širok samo 3 metra.

p3299089 p3299200

 

Kanjon Mašica se može koristiti za odmor i rekreaciju, ali i obavljanje raznih obuka, uklju?uju?i i ronila?ke. U ljetnom periodu ovaj kanjon vam omogu?ava i kupanje. Što se ti?e životinja postoji velika mogu?nost da ?ete vidjeti medvjeda, lisicu, vuka, jelena, zeca, divlju ma?ku i vepra. Za ljubitelje raftinga tu je Krivaja koja se proteže kroz kanjone.

Što se ti?e turisti?ke ponude, park Tajan vam može pruža ?ist zrak, mnoštva rijeka i potoka, i ure?ene sportske terene, dje?ija igrališta i staze za šetnju.

Galerija slika

Galerija slika 2

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 12 guests online
Home News Nacionalni park prirode Tajan