TuristiÄŤki leptir

P3299246 Kulturno Umjetni?ko društvo "Bratstvo i Jedinstvo" Mramor

Ekipa Turisti?kog Leptira boravila je u kratkoj i prijatnoj posjeti Kulturno-umjetni?kom društvu "Bratstvo i Jedinstvo" u tuzlanskoj Mjesnoj zajednici Mramor.

Osniva?ka skupština KUD-a ''Bratstvo i Jedinstvo'' održana je 19.01.2014. godine , a registracija je završena 18.04.2014. godine. U KUD-u je trenutno angažovano oko 50 dje?aka i djevoj?ica svih uzrasta koji su uklju?eni u folklornu i muzi?ku sekciju, kao i u malonogometni klub. U planu je skoro osnivanje dramske i recitatorske sekcije u koje ?e se uklju?iti još više djece iz mjesne zajednice Mramor, ali i iz susjednih MZ Dobrnja i Ljepunice.

 

P3299233 P3299246

KUD "Bratstvo i jedinstvo" u?estvuje na raznim priredbama i manifestacijama, a ?esto organizuju i sopstvene priredbe za gra?ane Mramora kao i sve posjetioce. 

Kako isti?e Hirki? Hasib, Predsjednik društva, cilj im je prije svega bio da pruže mladima priliku da svoje slobodno vrijeme iskoriste na najbolji mogu?i na?in i da se bave svim aktivnostima koje ih zanimaju.

U budu?nosti bi voljeli da više sara?uju sa sli?nim društvima iz bližeg i daljeg okruženja i da dobiju priliku da na najbolji mogu?i na?in predstave svoje aktivnosti.

Ekipa Turisti?kog Leptira je na odlasku obe?ala da ?e pratiti sve aktivnosti ovog društva, a ljubazni doma?ini su se zahvalili na posjeti i ispratili nas uz pjesmu i igru.  

Galerija slika

 

Galerija slika 2

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 14 guests online
Home News KUD '' Bratstvo i Jedinstvo'' Mramor