TuristiÄŤki leptir

Dom penzionera Tuzla

asddd Ekipa Turisti?kog leptira posjetila je Dom penzionera u Tuzli.

Dom penzionera kao javna ustanova registrovan je 1995 godine.Objekat je namjenski gra?en i sastoji se od ?etiri dijela u kojima su i stambeni i poslovni dijelovi.
Smještajni kapaciteti gostima su na raspolaganju u jednokrevetnim,dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Jednokrevetne,dvokrevetne i trokrevetne sobe su u rangu hotela sa dvije zvijezdice.

Sobe posjeduju kupaonicu,balkon i TV.

Kako nas je informisala G-?a Sanela Perki?, PR menadžer, osnovna djelatnost Doma penzionera je socijalna zaštita, te pružanje usluga smještaja, ishrane, njege i brige za osobe tre?e životne dobi. Osim osnovnih usluga smještaja i ishrane u cjelosti se pružaju osnovne medicinske usluge : mjerenje še?era u krvi, pritiska i sli?no, a ono sto najviše privla?i korisnike jeste pružanje usluga prevoza pri odlasku na specijalisti?ke preglede u medicinske ustanove.

Dom Penzionera raspolaže sa adekvatnim brojem edukovanog i motivisanog osoblja, uz to sara?uju sa razli?itim nevladnim organizacijama, koje u svojim programima imaju detaljnu obuku njegovateljica.

U sklopu animacijskih programa postoje društvene aktivnosti kao što su: izrada nakita, ?estitki, edukativna predavanja, obilježavanja ro?endana, kao i svih ostalih važnih datuma.
Trenutno je u razradi ponda za ostale sugra?ane, koji imaju starije osobe kojima je potreban ovakav vid usluge, paket aranžman, sa pristupa?nim cijenama za korisnike.

Osim ovoga, Dom Penzionera može ponuditi i kapacitet za održavanje raznih skupova, konferencija i predavanja. Od ovih kapaciteta u ponudi su : 

- Velika sala - pogodna za razlicite sve?ane i radne skupove
- Banket sala - za manje skupove
- Manja sala - prikladna za manje sve?ane i radne sadržaje
- Sala u „D“ dijelu - pogodna za seminare, radionice i sli?ne skupove.U salu se ulazi na poseban ulaz,a povezana je sa restoranom i kuhinjom.

Osoblje Doma Penzionera nas je oduševilo svojom ljubaznoš?u, strpljenjem i profesionalnim odnosom, što je i jedna od najvažnijih pozitivnih odlika ove institucije. 

Kao jedina institucija ovakvog tipa na podru?ju grada Tuzle, Dom Penzionera ?e sigurno i u budu?nosti nastaviti da unapre?uje svoje usluge i da nastoji kvalitetnom ponudom da privu?e nove 

i zadrži postoje?e korisnike. 

http://www.dompenzionera.ba/

Filipa Kljaji?a br. 22 Tuzla 75000 Bosna i Hercegovina

  

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Neue Foto Galerie

 

 

Umfrage

Panorama Tourbus durch Tuzla ?
 

Wetter bericht

Wir haben 15 Gäste online
Home News Dom penzionera Tuzla