TuristiÄŤki leptir

Turisti?ki vozi? u Tuzli

   Turisti?ki vozi? u Tuzli

Još jedno od prijatnih iznena?enja ovog ljeta u Tuzli je turisti?ki vozi?, koji ?e zapo?eti sa radom 01.06.2013. godine. Voz ?e prolaziti kroz uži centar grada, historijsku jezgru, i panonska jezera, pružaju?i priliku posjetiocima da u kratkom vremenu upoznaju glavne turisti?ke sadržaje koje grad pruža. 

Na ovaj na?in Tuzla je dodatno obogatila svoju turisti?ku ponudu, pokazuju?i još jednom opredjeljenje da postane jedna od vode?ih turisti?kih destinacija u regiji. Gra?ani Tuzle sa odobravanjem su 

prihvatili i ovaj novitet, kao i sve dosadašnje ideje kojima se poboljšava izgled grada i omogu?ava bolja i raznovrsnija turisti?ka ponuda. 

U sklopu vožnje, koja ?e koštati samo 1 KM, putnici ?e imati priliku da dobiju informacije o gradu i turisti?kim sadržajima od strane turisti?kih vodi?a koji ?e se voziti zajedno sa gostima.

Galerija slika

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 25 
Po?etna Vijesti Turisti?ki vozi? u Tuzli