TuristiÄŤki leptir

Uspjeh Turisti?ke škole na Sajmu

Ekipa Turisti?ko-ugostiteljske škole iz Tuzle nastupila je na Sajmu preduze?a za vježbu - Let's Do Business.

 

alt

 

alt

 

 

alt alt alt

 

U Hotelu Holywood u Sarajevu je od 14 -15.03.2013 godine održan šesti sajam preduze?a za vježbu, „Training firm Fair Sarajevo 2013 – Let's Do Business“, pod pokroviteljstvom Austrijske razvojne agencije i organizacije KulturKontakt Austrija. U?eš?e na sajmu uzelo je 35 preduze?a za vježbu iz cijele Bosne i Hercegovine, koja su posjetiocima prezentirala svoje proizvode i usluge.

Preduze?e za vježbu je savremena, inovativna metoda poboljšanja nastavnog procesa, koja je u okviru projekta ECO NET uvedena u ve?ini stru?nih škola kako u Bosni i Hercegovini tako i u široj regiji, sve ove aktivnosti podržane su i kroz projekat „Mladi poduzetnik“ koje finansira Rotary klub Kitzbuhel iz Austrije.

U okviru preduze?a za vježbu, u?enici obavljaju sve poslovne aktivnosti koje imaju i prava preduze?a, trguju?i sa drugim preduze?ima za vježbu, stvaraju?i poslovne partnere i tržište, i na taj na?in se kvalitetno pripremaju za izlazak na tržište rada.

Sajam je posjetilo više od 1500 posjetilaca koji su bili oduševljeni izložbenim prostorom, entuzijazmom, kreativnoš?u i profesionalnoš?u mladih ljudi koji su predstavljali svoje proizvode i usluge tokom trajanja Sajma.

Izlaga?i na sajmu TFF Sarajevo 2013 ( Redni broj je ujedno i broj štanda ) :

1. SMILE – Orašje, 2. NEHATS – Busova?a,    3. ZLATNI KONAC – Goražde,   4. BOBAR BANKA JUNIOR – Bijeljina , 5. MAX-TRANS – Travnik,     6. ERO – Trebinje, 7. ŠAMPION – Tuzla, 8. OFFSIDE – Kotor Varoš, 9. ECOTOURS – Sarajevo, 10. SIR-COM – Livno, 11. HEELS – Kalesija, 12. BEAUTY COSMETICS – Janja, 13. LOTIKA – Višegrad, 14.HOTEL Avalaon – Lukavac, 15. PzV  - Velika Kladuša, 16. REVIKS – Tuzla, 17. EIC COMPANY – Mostar, 18. PALMA TOURS – Br?ko distrikt BiH,  19. SYMBOL VISION - Bijeljina ,20. RAINBOW – Zenica, 21. GOLDEN HONEY  - Srbac, 22. MODEL IN – Banja Luka, 23. NEIMAR- Visoko , 24. INTERIJER – Žep?e, 25. MUFFINO- Kotor  Varoš, 26. KAO NEKAD – Kupres, 27. HAPPY TIME- Odžak, 28. POKLONKO- Banja Luka, 29. COD- Br?ko distrikt BiH,                                        30. HOTEL 1001 NO?- Sarajevo, 31. SENEX- ?eli?, 32. OKOTOURS- Ilidža, 33. HOTEL MLADOST- Pale, 34.MAOLES-Mostar, 35. PzV - Ugljevik

 

Tuzlu su na sajmu predstavljale JU Ekonomsko – trgovinska škola sa preduze?em za vježbu „Reviks“ i

JU Turisti?ko – ugostiteljska škola sa preduze?em za vježbu „Šampion“ , koje su svojim kvalitetnim nastupom oduševile posjetioce.

Preduze?e „Šampion“ iz JU Turisti?ko – ugostiteljske škole Tuzla, ostvarilo je najve?i promet od svih 35 preduze?a, zasluživši na taj na?in i posebno priznanje od strane „Bobar banke JR“ iz Bijeljine, koja obavlja virtuelne transakcije preduze?a za vježbu. 

 

alt        alt

  Ekipa preduze?a „Šampion“  

Sedina ?ulovi?, Amna Mustafi, Selma Džizi? i mentor Svjetlana Bogdanovi? – Kuret

 Najve?i ostvareni promet na Sajmu preduze?a za

 vježbu, od 35 preduze?a za vježbu u cijeloj BiH

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   

 

Predstavljaju?i ponudu Hotela „Šampion“, ekipa u?enika iz JU Turisti?ko – ugostiteljske škole iz Tuzle, na najbolji na?in je pokazala kreativnost i sposobnost mlade generacije, pobudivši veliko interesovanje posjetilaca svojim modernim pristupom promociji turisti?kih usluga. Osim posjetilaca, Hotel „Šampion“ privukao je i pažnju medija, od kojih izdvajamo „Oslobo?enje“, Federalnu televiziju i RTRS koji su pozitivno ocijenili naš rad.

 

alt alt alt
?lanak u Oslobo?enju, Nedjelja 17.03.2013.

VIP gosti Hotela „Šampion“ iz Tuzle – u?enici III razreda

koji su radili u preduze?u za vježbu

 

Posebne ?estitke i priznanje za uspješan nastup preduze?a „Šampion“ prenio je i Ambasador Republike Austrije u BiH, Njegova ekselencija Donatus Köck, koji je od ranije upoznat sa kvalitetnim i inovativnim projektima Turisti?ko – ugostiteljske škole iz Tuzle ( Prvo mjesto u BiH na takmi?enju turisti?kih škola sa projektom iMapa – elektronska mapa turizma Tuzle,decembar 2012.).

 

Ovako zapaženim nastupom na Sajamskoj manifestaciji državnog karaktera, JU Turisti?ko-ugostiteljska škola iz Tuzle još jednom je pokazala da i pored svih teško?a sa kojima se susre?u, mladi ljudi ipak imaju veliki potencijal, znanje i kreativnost, kao i izuzetnu volju da u?e i rade. Na ovaj na?in je ostvarena zna?ajna prezentacija grada Tuzle kao jednog od najvažnijih centara modernog pristupa razvoju turizma u BiH i otvorena vrata za mnoge sli?ne projekte na podru?ju našeg grada, uz stalnu saradnju sa drugim srodnim školama kako u Tuzli, tako i na cijelom podru?ju Bosne i Hercegovine.

 

Više informacija o virtuelnom preduze?u „Šampion“ možete prona?i na web stranici www.alfa24.sampioni.ba kao i www.turisticki-leptir.com ,portalu za promociju i razvoju turizma u TK, koje tako?e ure?uju u?enici Turisti?ko-ugostiteljske škole sa svojom mentoricom prof.Svjetlanom Bogdanovi? – Kuret uz podršku direktora škole, g-dina Jasmina Imamovi?a. 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 32 guests online