TuristiÄŤki leptir

Biološka Zbirka

chronobiology-logo Ekipa turisti?kog leptira posjetila je Biološku zbirku u Tuzli.
 
 
Biološka zbirka djeluje u okviru prirodnja?kog odjeljenja Muzeja isto?ne Bosne.Cilj ovog odjeljenja i Zbirke u cjelosti,  je da istraživa?kim radom i izložbama prezentira javnosti bogatstvo Flore i Faune šireg zavi?aja i da
razmjenjuje materijal sa srodnim ustanovama .U prirodnja?kom odjeljenju školska omladina je u prilici da obogati znanje iz biologije,da razvija ljubav prema prirodi, ja?a shvatanje o postanku živog svijeta i razvija smisao za zaštitu i unapre?enje životne sredine. Eksponati u ovoj zbirci su zoološkog ( životinjskog ),  fitološkog ( biljnog ) i mineralnog porijekla.
 
Pozivamo vas da nau?ite nešto novo i zanimljivo, posjetite biološku zbirku svaki radni dan od 10.00h -12.00h
 

Dim lights Download

Video

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 19