TuristiÄŤki leptir

Turisti?ko-ugostiteljska škola

Škola je osnovana 20. septembra 1962. godine na osnovu Rješenja o osnivanju Trgovinsko – ugostiteljskog školskog centra koje je donio Upravni odbor Sredske privredne komore u Tuzli. Za ovaj Centar namjenski je izgra?en objekat sa modernim ure?ajima i opremom za nastavni proces i sa internatom za smještaj u?enika škole.

Oktobra 1971. na osnovu Odluke op?ine Tuzla škola je izmještena u sadašnji objekat i od tada je prošla kroz razli?ite oblike organizovanja : RO Ekonomsko – upravni školski centar u Tuzli, u sastavu HUTRO Salines, RO Srednja Turisti?ko – ugostiteljska škola , a od školske 1992. / 1993. godine škola se konstituiše u Javnu ustanovu Turisti?ko – ugostiteljska škola Tuzla.

Školske 1999./2000. godine škola je jedna od dvanaest pilot škola u Phare projektu u okviru EU- VET programa za stru?no obrazovanje BiH za zanimanje kuhar. Zadatak pilot škola u ovom projektu je bio razviti modularni Nastavni plan i program za zanimanje kuhar koji se  po?eo primjenjivati u odjeljenju kuhara školske 2000./ 2001.

Modularni Nastavni planovi i programi izra?eni u okviru EU VET II - programa primjenjuju se od školske 2006./2007. godine za sva zanimanja i zvanja s obzirom da se radi o programima koji su rastere?eni nepotebnih sadržaja odnosno približavaju se evropskim zahtjevima.

Škola se uvijek  mijenjala i prilago?avala vremenu i potrebama društva i zadržala je postojan kvalitet u obrazovanju ugostiteljsko – turisti?kih kadrova po ?emu je škola zaslužila poštovanje sredine u kojoj djeluje a i šire.

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 25 guests online
Home About us Touristic and Catering school