TuristiÄŤki leptir

Štand slikara - Kemala Arnautovi?a

Foto0439

Ekipa turisti?kog leptira posjetila je štand našeg slikara Kemala Arnautovi?a, koji se nalazi u Tuzli (Na Korzu).

 

 

Razgovarali smo sa Hasibom Arnautovi?, suprugom slikara Kemala Arnautovi?a. Iz razgovora smo saznali da se gospodin i gospo?a Arnautovi? preko 10 godina bave slikanjem i prodajom slika. Kupci su im kako stanovnici Tuzle tako i turisti koji dolaze posjetiti naš grad. Stranci kupuju pretežno slike na kojima su tuzlanski motivi, dok doma?ini kupuju slike portreta, pejzaža i sli?no. Mušterije obi?no kupuju po dvije do tri slike. Cijene slika kre?u se od 25 do 500 KM, zavisno od veli?ine i kvalitete. Ve?inu slika slikaju na platnu. Gospodin Kemal Arnautovi? tako?e pravi i portrete po narudžbi. Ova jedinstvena turisti?ka atrakcija sigurno upotpunjuje sliku Tuzle kao turisti?ke destinacije i doprinosi izgradnji imidža Tuzle kao zanimljive turisti?ke destinacije.

 

Galerija Slika

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Neue Foto Galerie

 

 

Umfrage

Panorama Tourbus durch Tuzla ?
 

Wetter bericht

Wir haben 44 Gäste online