TuristiÄŤki leptir

Sajam preduze?a za Vježbu

Pod pokroviteljstvom Austrijske organizacije "KulturKontakt", u Banja Luci je od 17.-19. Novembra održan Sajam preduze?a za vježbu na kome se predstavilo oko 40 u?eni?kih preduze?a iz cijele Bosne i Hercegovine.

U okviru preduze?a za vježbu u?enici se upoznaju sa svim poslovnim tokovima koji se odvijaju na potpuno isti na?in kao i u stvarnim preduze?ima, s jedinom razlikom što nema stvarnog protoka roba i novca. Preduze?a za vježbu rade na državnom tržištu preduze?a za vježbu sa drugim doma?im preduze?ima i centralom preduze?a za vježbu, kao i na me?unarodnom tržištu sa drugim stranim preduze?ima za vježbu.

Preduze?e za vježbu je mjesto za u?enje – greške služe za to da se iz njih u?i.
Turisti?ko - ugostiteljska škola iz Tuzle uspješno se predstavila na ovogodišnjem sajmu, koji je  održan u Domu Omladine u Banja Luci, sa novoosnovanim preduze?em za vježbu "Šampioni" d.o.o. ?ija su osnovne djelatnosti sportski turizam i marketing u turizmu. U okviru preduze?a osnovan je i fudbalski klub *Šampioni". Prezentaciju preduze?a možete pogledati na web stranici www.sampioni.alfa24.ba
Sajam je privukao veliki broj posjetilaca koji su pored razgledanja štandova imali priliku da obave i virtuelnu kupovinu pomocu kartica koje je svaki posjetilac dobio na ulazu.
Na sajmu su se predstavila sljede?a preduze?a :
( Broj štanda, Naziv preduze?a, Mjesto )

1. PALMA TOURS – Br?ko distrikt BiH

2. S COMPUTERS – Banja Luka

3. STRAWBERRY - Orašje

4. BOBAR BANKA JUNIOR - Bijeljina

5. FERTO - Travnik

6. B-PAK - Visoko

7. BUTTERFLY - ?elinac

8. BEAUTY SIDE - Kalesija

9. SWEETY COMPANY – Banja Luka

10. TFF BANJA LUKA 2011 - INFOŠTAND

11. HOTEL MLADOST - Pale

12. PA?ENI - Bile?a

13. LOTIKA - Višegrad

14. PERSEL - Srebrenik

15. AFRODITA - Velika Kladuša

16. KIFLICA - Rogatica

17. BALEA - Mostar

18. GOLDEN STAR – Br?ko distrikt BiH

19. DREAM TOURS - Sarajevo

20. WINDOWS - Janja

21. KAP PRIRODE - Sarajevo

22. P?ELICA HONEY  BEE - Doboj

23. COBEL - Visoko

24. CLEVER - Teo?ak

25. ANITA - Žep?e

26. ECONOMIC INTERNATIONAL COMPANY - Mostar

27. PRACTICUM VIRTUALIS - Srbac

28. ETNO - Žep?e

29. MATICA - Trebinje

30. ŠAMPIONI - Tuzla

31. JUNEX - Busova?a

32. SPECTAR ENJOY - Bijeljina

33. ZLATNI KONAC - Goražde

34. APEIRON –BEMA – Banja Luka

35. AQUAFLAME – Banja Luka

36. DELESTRA – Banja Luka

Dim lights Download

Prilog BHT televizije 1.dio

Dim lights Download

Prilog BHT televizije 2.dio

 

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 16