TuristiÄŤki leptir

Adrenalinski park

adrenalinski_parkAdrenalinski park "Zla?a" - novost u doma?oj turisti?koj ponudi

 


Udruženje za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini "Futurist" održalo je 11.06.2011. godine okrugli sto  na temu 'Projekat adrenalinskog parka Zla?a', u prostorijama objekta Vila Zla?a. Projekat adrenalinskog parka pokrenut je sa ciljem oboga?ivanja turisti?ke ponude izletišta Zla?a izgradnjom modernog parka urbanog avanturizma, po uzoru na sli?ne projekte u Austriji, Sloveniji i drugim evropskim zemljama.

Adrenalinski park namijenjen je svim generacijama turista i avanturista koji žele da se okušaju u savladavanju prepreka na takozvanoj 'Stazi bosanskih samuraja', a sve to uz maksimalnu sigurnost, zaštitu i podršku stru?nog osoblja. Predsjednik udruženja "Futurist", g-din, Ivica Žižak, smatra da ?e kao jedinstvena atrakcija na podru?ju Bosne i Hercegovine, adrenalinski park Zla?a privu?i veliki broj zainteresovanih kako doma?ih tako i stranih turista. Poseban naglasak biti ?e stavljen na mla?e generacije, u?enike srednjih škola, koji ?e imati priliku da razvijaju svoje sposobnosti i uživaju u nezaboravnoj avanturi.

Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj u?esnika iz privrednog, politi?kog i društvenog života Tuzlanskog kantona, koji ?e kroz rad formiranih odbora i komisija dati svoj doprinos u realizaciji ovog projekta.

 

Galerija Slika

 

Dim lights Download

Video 1

Dim lights Download

Video 2

Dim lights Download

Video 3

Dim lights Download

Video 4
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 
Po?etna Vijesti Adrenalinski park