TuristiÄŤki leptir

Voz ?iro

Gdje je prošlost stala, tu se budu?nost nastavlja.

 

Turisti?ki voz "?iro" , ?ije je pravo ime Ma?arica 25-30, izumljen je 1949 godine u Ma?arskoj i po tome je dobio ime. Do 1975 godine Ma?arica je radila za potrebe rudnika (prevoz uglja), od 1975-2007 godine bila je smještena u parku u Banovi?ima kao muzejski eksponat. Lokomotiva je izba?ena iz upotrebe jer nije bila u tehni?ki ispravnom stanju. Obnova lokomotive završena je krajem 2008 godine uporedo sa dva vagona (od kojih je jedan bife vagon) sa namjerom turisti?ke vožnje. Jedan vagon može primiti 30-40 ljudi.

Posebnu draž ovoj vožnji daje ?injenica da voz ?iro ide maksimalno 35 km/h te da pruga po kojoj se obavljaju turisti?ke vožnje prolazi kroz netaknute prirodne predjele u kojima turisti mogu uživati u ?istom zraku i šumskom krajoliku. U planu je da se u toku 2009. godine osposobi i duža dionica pruge koja bi vozila sve do izletišta Zla?a ?ime bi se ova turisti?ka ponuda znatno obogatila i postala jedna od najinteresantnijih atrakcija u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Galerija

 

 

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 14 
Po?etna Atrakcije Voz ?iro Banovi?i