TuristiÄŤki leptir

Tuholj i Goleti?i

Deset kilometara sjeverno od Kladnja  nalaze se naselje Tuholj i Goleti?i. To su mala mjesto koja imaju dugu tradiciju.Svojim položajem izdvajaju se od okolnih sela jer su smejštena na visoravni koja svojim pitomim krajolikom plijeni pažnju posjetilaca. Za nastanak naselja Tuholj nema jasnih podataka ,ali prema nekim tvrdnjama ovo naselje je nastalo prije grada Kladanj koji datira još iz turskog preioda.

Ovaj kraj obiluje prirodnim resursima i izuzetno je pogodan za razvoj polovrivredi i sto?arstva, kako zbog strukture terena koji je ravan i prekriven prostranim livadama, tako i zbog izuzetno ?iste, nezaga?ene prirode i obilja planinskih izvora kojima se sela snabdijevaju vodom.

Šumsko bogatstvo se u ve?em dijelu koristi u drvnoj industriji,dok se jedan mali dio uglavnom bukovog drveta koristi ta potrebe okolnog stanovništva kao ogrev. Pašnjaci su veoma bogati travom .
Stanovnici naselja se bave isklju?ivo poljoprivredom  i sto?arstvom. U neposrednoj blizini MZ Tuholj vidljivi su ostaci kamenog puta-kaldrme,u narodu poznatom kao put Marije Terezije.To je put kojim su prolazili trgova?ki karavani sa robom.

Netaknuta priroda, tradicionalno gostoprimstvo mještana, blizina urbanih saobra?ajnica i mnogobrojne mogu?nosti rekreativnog planiranjenja i ostalih aktivnosti u prirodi ?ine ovu lokaciju idealnim mjestom za razvoj seoskog eko turizma. Do sada nije puno ura?eno na ovom polju, ali lokalno stanovništvo je zainteresovano za ovu mogu?nost jer smatraju da posjeduju sve resurse i elemente koji bi garantovali uspjeh ovakve inicijative.

 

Galerija slika

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 81 
Po?etna Atrakcije Tuholj i Goleti?i