TuristiÄŤki leptir

Kafa

more-coffee-seedsKafa (Coffea) je rod niskih biljka (drvo ili grm) iz porodice bro?eva (Rubiaceae) . Mnoštvo je biljaka koje spadaju u rod kafe, koje ?ine veliki broj raznih vrsta i podvrsta biljaka razli?itog sastava ploda. Kultivirana stabljika kafe je visoka 2 do 5 metara a ako bi je ostavili da raste divlje narasla bi do visine i do 10 metara.
Zbog velikog broja vrsta i podvrsta kafe tako postoje i razlike u listovima i cvjetovima kafinog stabla. Boja listova je zelena a oblik im je više ovalan ili duguljast, sa valovitim ivicama i rastu jedan nasuprot drugog sa kratkim peteljkama. Cvjetovi su bijeli, veli?inom mali i rastu u skupinama duž grane i mirisni su.

Najpoznatiji sastojak sirovog zrna je kofein.

Postoje dvije glavne vrste kafe:

* Arabika - tradicionalna kafa. ?ini dve tre?ine svjetske proizvodnje kafe. Ima 44 hromozoma. Ukrštanjem sa drugim sortama kafe dobijaju se nove hibridne sorte koje pospešuju kvalitet Arabike. Maksimalni koli?ina kofeina po jednom kilogramu ne prelazi 1,5%
* Robusta - ima jaku, oporu aromu i obi?no se koristi za dobijanje instant kafe. Drvo daje obilan rod i otporan je na razne bolesti. Može narasti do visine oko 12 metara, što je dvostruko više od nepokresnog osjetljivog drveta Arabike koja uz to daje i manje roda. u odnosu na svoju težinu. U odnosu na težinu, zrno Robuste ima do 2,8% kofeina dok kod Arabike ne prelazi 1,5%. Robustra i sve ostale vrste kafa imaju 22 hromozoma. Zbog svog gorko-kiselog ukusa, kafa se oi?no ne pravi samo od Robuste, ve? se meša sa odre?enom koli?ino Arabike. Zbog ve?e koli?ine kofeina u sjemenkama može se uzgajati u klimatskim podru?jima gdje arabika ne uspijeva. Koristi se kao jeftinija zamjena za arabiku.

Postoji više legendarnih pri?a o poreklu ovog napitka. Jedna od poznatih pri?a je o etiopijskom pastiru Kaldiju koji je jednom prilikom primetio da su njegove koze živahnije nego ina?e. Primetivši da jedu crvene bobice nekog žbuna i okusivši ih, iskusio je isti ose?aj živahnosti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, na planeti se svakog dana popije oko 1.5 milijardi šoljica kafe.
Smrtonosna doza kofeina, prirodnog alkaloida, koji se dobija iz zrna kafe (kao i iz listova ?aja i iz kakaovih zrna) iznosi 150 miligrama po jednom kilogramu telesne težine, što zna?i da ?oveka od 80 kg može da ubije 12 grama kofeina, tj. 100 šoljica kafe. Izra?unato je da je najve?a bezopasna koli?ina 9 šoljica dnevno, ali pošto se za 4 do 6 sati uticaj kofeina izgubi, dnevna doza može biti i znatno ve?a.

kafa coffeeart3oi2 kako_se_kuha_turska_kafa_savjeti_za_dobru_kafu
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 14