TuristiÄŤki leptir

Otvorena „Selektivna izložba slika“ u BKC

92405134U Galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla otvorena je „Selektivna izložba slika“ Udružnja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona.

 

Izloženo je oko 100 slika, razli?itih motiva. „Imamo preko 100 radova. Motivi su neovisni o bilo ?emu. Slobodan je bio odabir samog autora šta ?e izložiti, koji svoj rad da izloži. Ima tu i pejzaža, prirode, ima grafika, skulputura, zna?i zavisno od samog autora“, kazao je Vinko Lame?i?.

Stru?ni žiri, u sastavu: Maje Hrvanovi?, Emine Begovi?, Harija Ejubovi?a i Husrefa Bate Mulaosmanovi?a, odlu?io je da prvu nagradu dobije Zoran Kova?evi? iz Tuzle. „Godinama radim, od osnutka sam u ULUTK. Drago mi je što je stru?ni žiri odredio da to budem ja. Ja radim realizam i surealizam, me?utim, prvi put sam upotrijebio crveni filter. Ove godine se osje?am tako, pa sam tako i uradio, zna?i samo osje?aj“, kaže Zoran Kova?evi?.

 

Druga nagrada dodijeljena je Mirsadu Krkali?u, a tre?a Seadu Hodži?u. Prema rije?ima Maje Hrvanovi?, predsjednice žirija, umjetni?ka djela ULU omogu?ila su posjetiocima optimalan doživljaj koje je posredovao spektar bogatog kolorita i raznolike imaginacije. Selektivnu izložbu slika u Galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla, otvorili su Vinko Lameši? i Enver Mandži?, a izložba traje narednih deset dana.

U Galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla otvorena je „Selektivna izložba slika“ Udružnja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona.Izloženo je oko 100 slika, razli?itih motiva. „Imamo preko 100 radova. Motivi su neovisni o bilo ?emu. Slobodan je bio odabir samog autora šta ?e izložiti, koji svoj rad da izloži. Ima tu i pejzaža, prirode, ima grafika, skulputura, zna?i zavisno od samog autora“, kazao je Vinko Lame?i?.

Stru?ni žiri, u sastavu: Maje Hrvanovi?, Emine Begovi?, Harija Ejubovi?a i Husrefa Bate Mulaosmanovi?a, odlu?io je da prvu nagradu dobije Zoran Kova?evi? iz Tuzle. „Godinama radim, od osnutka sam u ULUTK. Drago mi je što je stru?ni žiri odredio da to budem ja. Ja radim realizam i surealizam, me?utim, prvi put sam upotrijebio crveni filter. Ove godine se osje?am tako, pa sam tako i uradio, zna?i samo osje?aj“, kaže Zoran Kova?evi?.
Druga nagrada dodijeljena je Mirsadu Krkali?u, a tre?a Seadu Hodži?u. Prema rije?ima Maje Hrvanovi?, predsjednice žirija, umjetni?ka djela ULU omogu?ila su posjetiocima optimalan doživljaj koje je posredovao spektar bogatog kolorita i raznolike imaginacije. Selektivnu izložbu slika u Galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla, otvorili su Vinko Lameši? i Enver Mandži?, a izložba traje narednih deset dana.

 

Galerija Slika

 

Dim lights Download

Video 1

 

Dim lights Download

Video 2


 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Neue Foto Galerie

 

 

Umfrage

Panorama Tourbus durch Tuzla ?
 

Wetter bericht

Wir haben 12 Gäste online