TuristiÄŤki leptir

TELEX

naj_tinejderUdruženje “Zemlja djece” je osnovano 1995. godine sa ciljem upozoravanja ljudskog društva na patnju djece i pružanje organizovane pomo?i djeci u nevolji, neovisno od njihove rasne, etni?ke, socijalne ili bilo koje druge pripadnosti.


U sklopu Udruženja djeluje Tuzlanski tinejdžerski centar „Telex“ ?iji je cilj poboljšati psihosocijalno stanje djece i mladih, u dobi od 12 do 20 godina, uklju?uju?i i „djecu s ulice” svih uzrasta u Tuzli.

Generalni cilj
Poboljšati psihosocijalno stanje djece i mladih, u dobi od 12 do 20 godina, uklju?uju?i i djecu ulice svih uzrasta u Tuzli, neovisno od njihove rasne, nacionalne, vjerske, ili bilo koje druge kategorije društvene pripadnosti.
Amir Baši?
Koordinator TTC Telex
Mirza ?atibuši?
Animator za mlade TTC Telex
Adisa Tanovi?
Savjetnica na projektu "Djeca ulice"
Elma Omerbegovi?
Savjetnica za djecu i mlade
Dženana Smaji?
U?iteljica na projektu "Djeca ulice"
Mahir Berbi?
Volonter na projektu "Djeca ulice"
Alen Gabelji?
Volonter na projektu "Djeca ulice"
Lejla Arnaut
Pravnica
Erdal Dželilovi?
Animator muzi?ke sekcije
Saša Perkuni?
Animator kompjuterske sekcije
Edina Top?agi?
Animator sekcije modernih plesova
Elvis Cero
Animator Hip-Hop plesova
Haris Hrustemovi?
Animator sekcije rock bubnjeva
Samir Niši?
Animator sekcije orijentalnog plesa
Tuzlanski tinejdžerski centar Telex poziva mlade ljude i djecu koja žele da u?e o audio/ video montaži, grafi?kom dizajnu i filmskoj umjetnosti i režiji, da se priklju?e Multimedijalnoj sekciji koja uskoro po?inje sa radom.
U planu i programu planirana je edukacija u softverskim alatima za manipulaciju slikom, zvukom i videom kao i elementima filmske i televizijske režije. Podrazumijeva se da polaznici imaju osnovno znanje o radu na ra?unaru, a plan i program ?e se formirati induvidualno na osnovih interesa samih polaznika. Blagovremene prijave imaju prednost s obzirom da je broj mjesta ograni?en. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona: 035/250 614 ili li?no u prostorijama TTC Telexa. Ne oklijevajte da pokažete svoj talenat!!!

Galerija Slika

Dim lights Download

Video 1

Dim lights Download

Video 2

Dim lights Download

Video 3

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 33 guests online