TuristiÄŤki leptir

"Prirodne ljepote i kulturno naslije?e BIH"

SalihovicU Galeriji ?Lokot? u Tuzli 01.11.2010. otvorena je samostalna izložba fotografija Munevera Salihovi?a

 

Desetogodišnji rad, fotograf iz Tuzle, sažeo je u zbirku 20 fotografija pod nazivom ?Ispo?etka?, u kojoj je prikazao ljepote bosanskohercegova?ke prirode i kulturno-historijskog naslije?a.

?Rije? je o ne?emu što u BiH dosad nije ra?eno, radi se o fotografijama prirode, prirodnih i kulturno-historijskih spomenika.....

Rade?i kroz razne projekte shvatio sam da BiH ima mnogo lijepih predjela i podru?ja. S obzirom da se u inostranstvo šalje slika s negativnim predznakom, odlu?io sam se da ovom izložbom pokažem da BiH ima i neke druge kvalitete koje mislim da izuzetno vrijede, te da na taj na?in BiH obezbijedim da nam gosti dolaze zbog prirodnih ljepota i o?uvanih staništa?, kazao je Salihovi?. Izložba fotografija ?Ispo?etka? ostaje otvorena do 5. novembra.

Munever Salihovi?, ?etrdesetogodišnji fotograf je ljubav prema fotografiji otkrio još u ranoj mladosti. Ve? sa 12 godina je napravio svoju prvu ozbiljnu fotografiju i tada je znao: “To je ono ?ime želim da se bavim u životu. “Tokom godina njegova su fotografska dostignu?a postala mali projekti kroz koje se svaki put doticao neke problematike našeg društva.

Tako ?ete medu njegovim ostvarenjima prona?i fotografije iz svakodnevnog života obi?nog ?ovjeka, pripadnike Romske populacije, tradicionalnu bosansku arhitekturu, kulturno-istorijske spomenike, a možda ponajviše prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Munever je sa svakom novom fotografijom bliži svom cilju, ostaviti trag, pokazati ono što je mnogima “nevidljivo” i pokrenuti društvo ka pozitivnim promjenama.

Dim lights Download

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 8 guests online
Home Mr. Tourist "Prirodne ljepote i kulturno naslije?e BIH"