TuristiÄŤki leptir

Internet ?e uskoro imati dvije milijarde korisnika

101019107
Broj korisnika interneta ?e dosti?i cifru od dvije milijarde korisnika do kraja ove godine, predvi?anja su Me?unarodne telekomunikacijske unije (ITU).Prema sadašnjim procjenama, do kraja 2010. godine internet ?e koristiti skoro 30 posto od 6,9 milijardi stanovnika Zemlje.
ITU procjenjuje o?ekuje da ?e ove godine online biti 226 miliona novih korisnika, od ?ega 162 miliona dolazi iz zemalja u razvoju.
Uprkos porastu broja internet korisnika u tim zemljama, trebat ?e im još mnogo vremena da sustignu razvijene zemlje.
Do kraja 2010. godine, 71 posto populacije u razvijenim zemljama svijeta ?e biti online, nasuprot samo 21 posto populacije u zemljama u razvoju.
Ukoliko posmatramo regije, 65 posto ukupnog broja stanovništva u Evropi koristi internet, 55 posto u Americi, 21,9 posto u Aziji, dok je svega 9,6 posto populacije online u Africi, prenosi portal Mashable.com.
ITU, agencija Ujedinjenih nacija za informacione i komunikacijske tehnologije, smatra da su broadband i javni pristup internetu najvažniji faktori koji ?e predvoditi razvoj manje razvijenih zemalja.
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 44 guests online
Home News Internet ?e uskoro imati dvije milijarde korisnika