TuristiÄŤki leptir

Sajam je iza nas

sljivaNakon tek završenog Sajma šljive u Grada?cu svode se ra?uni i bilansi uspjeha i poslovnih dogovora.

 

Zavjesa na sajam i sajamske dane je spuštena.Sajam su posjetile mnoge istaknute li?nosti, od premijera Federacije Mustafe Mujezinovi?a,pa bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesi?a,predsjednika stranke SDA Sulejmana Tihi?a,pa do ministara, parlamentaraca i mnogih drugih li?nosti iz javnog života.Sajam je posjetilo 25.000 posjetilaca iz BIH i susjednih zemalja regiona.Na 13.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora bili su izloženi eksponati oko 250 izlaga?a iz BIH i susjedstva.Dodijeljene su i medalje za kvalitet izloženih proizvoda- 22 zlatne, 4 srebrne i dvije bronzane, te dva posebna priznanja za doprinos u razvoju vo?arstva u BIH i novi proizvod.

Me?utim, ovdje bih istaknuo štand koji je promicao turizam, a pogotovo turisti?ku ponudu i ljepote Grada?ca.Na štandu nas je do?ekao ljubazni doma?in Ammar Krajnovi? ?iji je projekat iz turizma podržalo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, tako da je to bilo jasno naglašeno i istaknuto na štandu.On nam je istaknuo da na TK postoji samo Turisti?ka zajednica TK i biro u Tuzli.Ostale op?ine, sa izuzetkom Gra?anice,nemaju svoje biroe,niti bilo ko drugi radi na promicanju turizma.Grada?ac ne zaslužuje takvu nebrigu o njemu.To nam je potkrijepio sa nagradama koje je Grada?ac dobivao u nekadašnjoj državi,gdje je konkurencija bila daleko ve?a,kao najgostoljubivije i najatraktivnije mjesto,vezano za njegove ljepote i kulturno-istorijsku baštinu.

Par entuzijasta iz Grada?ca,na ?elu sa G-dinom Ammarom Krajnovi?em je odlu?ila da tako ne bude,da Grada?ac ne zaslužuje takvu nebrigu.Osmislili su puno projekata po kojima Grada?ac ne bi bio poznat samo po Kuli Zmaja od Bosne, po svoja dva predivna jezera skoro u centru grada , nego i po drugim atrakcijama, koje on i njegova grupacija žele da ožive i vrate im nekadašnji sjaj.Gdin Ammar nam je rekao da je bio snimljen na štandu od televizije TK, a bio je i gost na Federalnom radiju u emisiji ,,Magistrala,, gdje je govorio o ljepotama Grada?ca i svom projektu.

Šta drugo nego tom mladom ?ovjeku,tom entuzijasti,ljubitelju prirode,svoga grada i svoje države,poželjeti nego da mu se želje ispune,da ostvari te svoje projekte.Nadamo se da ?e za to imati sluha i svi ostali, od Turisti?ke zajednice TK pa do op?ine Grada?ac,jer je to za dobro svih nas.Puno sre?e i do sljede?eg Sajma,do sljede?eg ljeta kada ?e,kako on smatra, njegov Grad Zmaja od Bosne biti turisti?ki bum TK.

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 29 
Po?etna Mr. Turist Sajam je iza nas