TuristiÄŤki leptir

Grad Tuzla =4 T

tuzlaraz

Strategija razvoja Tuzle razvija se na ?etiri slova T:Tuzla, Tolerancija, Talenat i Tehnologija, pri ?emu se klju?ni faktori razvoja ljudi, prirodno kulturno naslije?e,Upravo je efektno vrednovanje i korištenje svih navedenih resursa omogu?ilo odgovaraju?e prednosti Tuzle u odnosu na druge sredine u okruženje.Tuzla je zahvaljuju?i uloženom dugogodišnjeg  trudu razli?itostima stvorila veoma pozitivnu klimu te prepoznatljiv ugled u lokalnom i me?unarodnom okruženju te je prijateljski orijentirana na saradnju sa drugim gradovima i regijama.

Novostvorena filozofija razvoja koja je proistekla iz ovakvog razumijevanja svojih prednosti i mogu?nosti, kao osnovni strateški cilj uveliko se oslanja na razvoj turizma, a kulturno-historijski iprirodno naslije?e da jedan od stubova turisti?ke ponude.U?injeno je zna?ajno napora na pretvaranju prirednog naslije?a i postoj?ih resursa u konkurentske prednosti grada,?ime se stvara dobra osnova za razvoj grada u budu?nosti.

Op?ina Tuzla kao jedinica lokalne samouprave je svjesna i spremna za izazove globalizacije i konkurentnosti, i predstavlja vode?eg partnera sa svim drugim u?esnicima na lokalnom nivou u razvijanju koncepta lokalnog ekonomskog razvoja.Op?ina tako ima proaktivnu i poduzetni?ku ulogu u organizovanju i upravljanju ovim procesima.Ova komponenta LER-a je krucijalna i od nje u velikoj mjeri ovisi i uspješnost procesa LER-a.

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 15 guests online
Home Mr. Tourist Grad Tuzla =4 T