TuristiÄŤki leptir

Jezero Jelah

Jelah polje kod Tešnja u proteklih godinu dana postalo je pravo gradilište. Naime, kompanije ?eman Energoprom na prostoru od 20 hektara po?ela je izgradnju turisti?ko-sportskog rekreativnog centra vrijednog nekoliko miliona.

 

Centar ?e imati razli?ite sadržaje, hotel, trgova?ki centar, sportske terene (deset teniskih i dva nogometna), ljetni vodeni park, zoo vrt, bazene, restoran, ribarnicu...

Neki od sadržaja ve? su dostupni posjetiocima, a u narednom periodu u kompaniji ?eman-Energoprom najavljuju i nove sadržaje za odmor i rekreaciju.

Fahir ?eman, direktor ove prestižne kompanije kaže, da je dosad u realizaciju ovoga projekta uloženo oko 2,5 miliona eura, te je potrebno još oko tri milion eura, kako bi se projekt priveo kraju.

"Ve? je ure?eno i poribljeno vješta?koj jezero na površini od sedam hektara, te je na ovom dijelu Jelah polja u fazi izgradnja restorana od 1000 m2, jedne ribarnice od 100m2, dva bazena i dva kupališta, jednog od deset i jednog od pet duluma", kazao je ?eman.

Na ogromnom prostoru koji obuhvata ovaj kompleks, posjetioci ve? mogu vidjeti razne vrste životinja, od ponija, jelena, nojeva, do raznih vrsta ptica.

"Na prostoru od tri hektara uredili smo zoo vrt, gdje ve? imamo 40 grla jelena lopatara i deset grla ponija", pojašnjava ?eman, dodaju?i kako vikendom Jelah polje i pored izvo?enja velikog broja radova bude preplavljeno posjetiocima.

Prvu fazu projekta sa restoranom, ribarnicom i bungalovima za sportske ribolovce, direktor ?eman kaže da ?e staviti u funkciju do kraja godine, dok ?e bazene i hotel biti sagra?eni narednih godina, jer zahtijevaju ve?a ulaganja.

Projekt je predstavljen i na Sarajevo Bussines Forumu u cilju privla?enja još jednog investitora koji ?e sa tri miliona eura pomo?i da se projekt privreden kraju, t.j. da se izgradi hotel i šoping centar.

"O konkretnim ponudama za u?eš?e u projektu ne možemo govoriti, iako je projekt privukao pažnju stranih ulaga?a na Sarajevo Bussiness Forumu", kaže ?eman, pojašnjavaju?i kako kompanija ?eman Energoprom ima sve dozvole, te je sportsko-rekreativni centar predvi?en regulacionim planom.

Ako se ne prona?e drugi investitor, ?eman kaže da ?e se realizacija projekta svakako završiti narednih godina, s tim što ?e završetak zavisiti od realizacije sredstava

 

Dim lights Download

Video 1.
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 13 guests online
Home Mr. Tourist Jezero Jelah