TuristiÄŤki leptir

ANKARA – TURSKA METROPOLA

Glavni grad Republike Turske, Ankara, nalazi se u centru Anatolije, na velikom anatolijskom platou. Grad broji preko 4 miliona stanovnika. Ovaj velegrad je urbanisti?ki jako lijep  i sadrži veliki broj fantasti?no ure?enih parkovskih površina. Prvi podaci o ovom gradu polaze još od bron?anog doba. Kroz cijelu historiju postojanja, ovaj grad ima zna?ajnu ulogu u Turskoj, ali najve?i zna?aj dobija 13. oktobra 1923. godine, kada od strane tadašnjeg osniva?a i predsjednika Republike Turske biva proglašen glavnim gradom. Ankara predstavlja pravu metropolu, pa cete u gradu na?i veliki broj muzeja (avijacije, igra?ki, arta, skulpture...). Nedaleko od grada nalazi se nekoliko termalnih banja, koje su vrlo lijepo ure?ene.


 

KIZILAY

Kizilay predstavlja centar Ankare i njegov naziv u prevodu zna?i Crveni polumjesec. U ovom dijelu grada nalazi se i najve?i broj trgovina (bazara), kao i objekata od vitalnog zna?aja za grad, ali i za državu Tursku. Po vro povoljnim cijenama ovdje možemo na?i veliki broj artikala. Za sve turiste naro?ito su interesantni restorani sa Turskim specijalitetima (Pide, Kofte, Doner, Kebab,...ali i slatkiši: halva, baklava, kadaif, rahat lokum..). Nigdje u svjetu ne postoji tako veliki broj vrsta halve, pa tako imamo: halvu sa pistacijama, orasima, ?okoladom, lješnjacima,..itd. Povezan je sa svim dijelovima grada sa autobuskim linijama, metroom i taksijem. Veoma sam bio iznena?en ljepotom Turskih djevojaka koje su bile obu?ene po najnovijim modnim standardima iz Europe, pa sam imao osje?aj da se nalazim na modnoj pisti Pariza.

DŽAMIJA KOCHATTEPE

Jedan od najljepših islamskih sakralnih objekata nalazi se u Ankari. Džamija Kochattepe (Kodžatepe) krase je 4 minareta i broji se kao najve?a u Turskoj, ali i jedna od najve?ih u svijetu, ?ak je i ve?a od džamije Sultana Ahmeta u Istanbulu, a sagradio ju je isti arhitekta, klasi?ne Otomanske arhitekture iz 16. stolje?a i završena je 1987. godine, a zapo?eta 1967. godine. Ideja o gradnji polazi još od 1940. godine. Ovaj objekat je tako napravljen da može primiti do 100 000 vjernika (Wikipedia). Unutrašnjost objekta je prekrasno ure?en ornamentima u Otomanskom stilu, a u ventralnom dijelu se nalazi luster u obliku kugle, pre?nika oko 3m, što daje još ve?u mo? ovom objektu.

ANITKABIR

Predstavlja, mauzolej, gdje je sahranjen najve?i Turski general i državnik Mustafa Kemal Ataturk (osniva? današnje moderne Turske države). Isti je uspio za samo par godina izmjeniti gotovo ?itav, do tada postoje?i sistem. Uspostavio je sekularni sistem, uveo Turski jezik i poveo Republiku Tursku putem demokratije. Objekat je lociran na Anittepe proplanku, odakle se može vidjeti ve?i dio Ankare. Ovaj monumentalni spomenik je sagra?en 1953. godine, a u kompleksu mauzoleja nalazi se i grob njegovog velikog saradnika i nasljednika Ismeta Inenija. ?itav kompleks je jako lijepo ure?en sa prekrasnim cvijetnim alejama i klesanim skupturama. Vrlo je ?esta posjeta turista, ali i lokalnog stanovništva. Uz grob najve?eg turskog državnika nalazi se i muzej o borbama za oslobo?enje Turske. Najve?i broj se odnosi na bitku kod GALIPOLJA, poslije koje pobjede je ova država po?ela velikim koracima da grabi ka gore.

ATAKULE

Toranj Atakule (dobio ime u ?ast velikog turskog predsjednika i vojskovo?e Mustafe Kemala Ataturka) nalazi se u elitnom dijelu Ankare, Cankaya. Napravljen je 1989. godine i visok je 125m. Cijela Ankara se vidi sa vidikovca, koji se nalazi na vrhu istog. Kupola na vrhu tornja sadrži 2 restorana i jedan kafe bar, koji se rotiraju pod 360 stepeni i za 60 minuta naprave puni krug, te je boravak u istom pravi ugo?aj za sve one koji vole neobi?ne stvari. Istina da je ulaz u toranj 2YTL(oko 2KM) i da je kafa u restoranu na vrhu tornja 6YTL (oko 6KM) ali niko ne žali dati taj novac zbog ugo?aja koji pruža ovaj objekat. U dnu tornja nalazi se luksuzni tržni centar sa velikim brojem ugostiteljskih i prodajnih objekata, a okolinu objekta predstavlja veliki, lijepo ure?eni Botani?ki park. Boravak u istom je jako prijatan, posebno ako znate da se nalazite u centru milionskog grada, a oko vas je sve zelenilo i fontane.

ANKARA (ANGORA) CAT

Ovaj grad ima i svog predstavnika u životinjskom carstvu, te ma?ka sa nebesko plavim o?ima nosi naziv ANKARA i jedinstvena je vrsta za ovo podnevlje. Naro?ito su interesantne plave o?i iste, jer su kod nas uobi?ajene ma?ke sa zelenim o?ima.

ALTIN PARK

Ova parkovska površina je najve?a u Ankari. Svaki grad bi trebao imati ovako jedan park, a Ankara ih ima više. U sadržajima Altin parka na?i ?e te lijepo ure?ene staze za šetanje, gdje dolazi veliki broj ljudi, naro?ito je prijatno za porodi?ni vikend odmor. ?itav park ima veliki broj malih i velikih vješta?kih jezera, sa mogu?noš?u iznajmljivanja pedalina i uživanja na vodi. Uz iste se nalazi veliki broj restorana, od onih tradicionalno turskih (gdje vas poslužuju konobari obu?eni u tradcionalne nošnje) do kineskih i italijanskih. Ovdje možete probati i nargile. I ako prije nisam nikada pušio, ovaj mi se na?in pušenja svidio, jer je u nargili paljena nana i poslije pušenja u ustima je ostajao samo fin ukus nane. Naro?it ugo?aj je no?u kada sve fontane budu osvjetljene, te daju ovom kompleksu magi?nu mo?. Cijelo vrijeme parkom kruži mali vozi?, koji je no?u osvjetljen neonskim svjetlima. U sklopu ovog parka ima i koncertna dvorana na otvorenom, karting, ergela Pony konja, sala za rolanje, botani?ki staklenik i staze za male auti?e. Jednom rije?ju pravo mjesto za odmor i relaksaciju, kako mladih tako i starijih.

HARIKALAR DIYARI PARK

Ovaj park je oko 25 minuta udaljen od centra Ankare I nalazi se u mjestu Sincan. Dužine je oko 1,5km I širine oko 1km. Sigurno najljepše ure?en proctor za odmor I zabavu, naro?ito djece. Gradske vlasti su našle prostora I novaca da urede ovu površinu na najbolji mogu?i na?in. Sam park sastoji se od 3 cjeline.

Prvu cjelinu ?ini lunapark sa bezbroj vratolomnih mašina za zabavljanje. Od onih za malu djecu do onih za najhrabrije, koje rotiraju pod 360 stepeni.

Drugu cijelinu ?ine parkovske površine ure?ene za piknik I sa velikim brojem roštilja, gdje ?e te vidjeti porodice, koje su došle da u prirodi uživaju u jelu  da se zabave uz neke sportske aktivnosti, jako lijepo mjesto za porodi?ne izlaske. MI smo imali priliku da posjetimo ovaj park kada je bio praznik, te je isti bio krcat posjetiocima, a kažu da je I u dane vikenda isto dobro posje?en.

Tre?u cjelinu parka ?ini dje?iji svijet ili svijet likova iz crti?a (nešto kao Diznilend). Na vješta?kom ostrvu, izme?u bezbroj jezera, nalaze se mosti?i koji vas vode u svijet bajki I dje?ije mašte. I ako je ovaj dio prvenstveno namjenjen djeci I odrasli vrlo rado odlaze da se dive likovima iz crti?a. Naravno, kako I ne bi, kada vidite skulpture Duška kako ?upa mrkvu, Tali?nog Toma, Asterixa, Štrumfove I druge likove u veli?ini od 1 do 2m. I naravno lik diva u veli?ino od  20 metara. Prava uživancija je sjesti pored vješta?kih jezera, piti tursku kafu I gledati kako se djeca raduju likovima iz crti?a. Tek u kasnim ve?ernjim satima ovaj svjet postaje još nerealniji I izgleda kao da se nalazite u nekoj bajci.

TONI NIKOLI?, MrSc Geologije

Stru?ni saradnik turisti?kog leptira

 

 

 

Dim lights Download

Video 1
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 36