TuristiÄŤki leptir

GuvernerTurist

GuvernerTurist d.o.o. Tuzla pored sektora koji se bavi omlsdinskim turizmom ima zastupljen i razvijen šalter za rezervacije godišnjih odmora, kako u ljetnom tako i zimskom periodu.
Potrebno je ista?i da preduze?e ima ugovore sa oko 50 hotelskih preduze?a koji u svom sastavu imaju preko 150 hotela rangiranih od kategorije dvije do pet zvjezdica. Renome preduze?a zavre?uje pažnju ne samo iz razloga što šalju goste iz BiH, nego zna?ajna buking ostvaruju i sa gostima iz Švedske, Norveške, Engleske, i Njema?ke.

 


GuvernerTurist od 2002.godine posjeduje certifikat IATA za distribuciju avio karata. Certifikat izdaje država Švicarska, grad Ženeva.
U pogledu omladinskog turizma mogu ista?i da opslužuju destinacije izvan BiH, dAkle Evropske destinacije od Ma?arske, Slovenije, Austrije, Italije, Turske, Španije, Francuske.

Dim lights Download

Pratioci i vozno osoblje se sa posebnom pažnjom odabire i priprema za ova putovanja, a brigu o djeci i u?enicima vodimo zajedno sa njihovim profesorima i menadžmentom škole.

adresa: ul. Maršala Tita do BR 34
Kod Tuzlanske banke,lamela "A" ured 14/3
75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
porezni broj:4209023960003

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 13 guests online
Home Tourist Market GuvernerTurist