TuristiÄŤki leptir

Etno selo "Staniši?i"

Ovdje se odmaraju o?i i duša, ?ovjek postaje plemenitiji ali i mudriji slušaju?i žuborenje potoka i rad vodenice.

Na izlazu iz Bijeljine na tre?em kilometru prema Pavlovi?a mostu nalazi se Etno selo "Staniši?i". Etno selo "Staniši?i", izvan sadašnjeg vremena i prostora, vra?a nas precima i prirodi, i budi u nama divljenje prema jednostavnosti nekadašnjeg na?ina života.Ovdje se odmaraju o?i i duša, ?ovjek postaje plemenitiji ali i mudriji slušaju?i žuborenje potoka i rad vodenice. Selo ?ine vodenice, mlijekarnik, kova?nica, kameni bunar, ambar i autenti?ne drvene ku?e, sa prikazom poku?stva i narodnih nošnji. U selu se danas izdvajaju dvije cjeline, Jedna prikazuje svijetovni život i izgra?ena je od drveta. ?ine je drvene ku?e – brvnare sa poku?stvom koje im je vijekovima pripadalo. Ku?e povezuju poplo?ane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga cjelina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom gra?enom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog zna?aja.
Smještaj
Autenti?ne drvene ku?e su svojom unutrašnjoš?u prilago?ene savremenim potrebama gostiju. Ukrašene su sa dosta suvenira i starih stvari iz tog perioda. One sadrže apartmane ra?ene u najprefinjenijoj hrastovini sa kupatilima od prvoklesanog kamena i mermera.

CJENOVNIK SMJEŠTAJA U APARTMANSKOM NASELJU
jednokrevetna soba           60 KM   30.80€
dvokrevetna soba              90 KM   46.16€
apartman za 2 osobe      140 KM    71.80€
apartman za 4 osobe      160 KM    82.06€
dnevni boravak                 64 KM    30.80€

 

Dim lights Download

Prvi dio

Dim lights Download

Drugi dio

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 11 guests online