TuristiÄŤki leptir

Srebrenik

Srebrenik  je tvr?ava u Bosni i Hercegovini koja se nalazi iznad istoimenog grada, sjeverno od Tuzle, na prostoru nekadašnje župe Usora koja je tokom srednjeg vijeka bila poprište stalnih sukoba Bosne i Ma?arske, a od XV vijeka i Otomanske imperije. Smeštena je na usamljenoj kamenoj stijeni i jedini na?in ulaska  je preko  drvenog mosta, koji preko provalije povezuje samu stijenu sa ostatkom uzvišice, što je ?ini neosvojivom na juriš. Prvi put se pominje 15.02.1333. godine u ugovoru koji su pod Srebrenikom (tzv. Srebreni?ka povelja) zaklju?ili Ban Bosne Stefan II (1322-1353) sa jedne i predstavnici Dubrova?ke republike sa druge strane, o ustupanju Stona, Pelješca, Prevlake i još nekih posijeda Republici u zamijenu za godišnji danak od 500 perpera. Od 1393. godine kada su ga Ma?ari prvi put zauzeli, pa do 1512 kada su ga Osmanlije kona?no i trajno zauzele, više puta je osvajan i opsijedan. Danas su od nekadašnje tvr?ave ostale dobro o?uvane ruševine koje se i dalje monumentalno uzdižu nad okolinom.

Srebrenik  se sastoji iz tri dijela, koja se nadovezuju jedan na drugi, sa ?etiri  kule i omanjim dvorcem. Do ulazne gradske kapije se stiže drvenim mostom preko provalije, koji se u slu?aju opasnosti lako mogao ukloniti. Donji Grad ?ini ulazna kvadratna ?etvorostrana kula-kapija sa pomo?nom zgradom i dvorištem, odakle se pored okrugle ?etvorostrane kule stiže do platoa na kome se nalazi kasarna. Pored kvadratne ?etvorostrane kule vode kamene stepenice do pješa?ke kapije Gornjeg Grada odnosno Srebreni?ke citadele. U citadeli se nalazi manji dvorac, pored koga je na vrhu stijene iznad ulazne gradske kule-kapije smješten veliki okrugli ?etvorostrani Donžon.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 9 guests online